Žešov


účet farnosti Žešov: 000000 -1500357369 / 0800