Žešov

 
P. Mgr. Adam Cynarski SDS 
Administrátor Římskokatolické farnosti
Vranovice, Žešov.
 Žešov 82
Osobní mobil: +420 734 435 375

E – mail:   jesfar@seznam.cz 
 
 

účet farnosti Žešov: 000000 -1500357369 / 0800